آلو بخارا ممتاز نوع دستچین شده آلو بخارا رسمی نیشابور است. آلو بخارا تازه را خشک و سپس سورت و دستچین می کنیم تا خوش قالب شود و آلو وازد آن که انواع آلو خشک له شده یا بافت خراب دارد را جدا می کنیم و با نام آلو بخارا ممتاز مرغوب به بازار عرضه می کنیم.

نوشته‌ها

قیمت روز آلو بخارا
,

قیمت روز آلو بخارا ممتاز در نمایندگی تهران و مشهد