فروش ویژه پوره سیب پارس فراور

پوره سیب فله

بریکس 30 – 32

قیمت تا اول خرداد 98 برای هر کیلوگرم 6200 تومان با بسته بندی بشکه ای 220 کیلوگرمی است.

پوره سیب اسپتیک

بریکس 36 – 38

قیمت تا اول تیر 98 برای هر کیلوگرم 7200 تومان با بسته بندی بشکه ای 220 کیلوگرمی است.

خرید پوره سیب